Zpracování osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů zákazníka (GDPR)

1. Zákazník bere na vědomí, že CK Mauthner s.r.o., IČO 28526911 (dále jen CK Mauthner) je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem:

 • plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje zejména v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, emailová a doručovací adresa, telefon popř. registrační značka vozidla.
 • nabízení obchodu, služeb a produktů CK popř. jiných smluvních subjektů CK Mauthner
 • marketingová komunikace vč. public relations, přímý marketing, sales promotion
 • získávaní názoru a sdělení míry spokojenosti s poskytovanými službami a produkty

Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2. Zákazníkem udělený souhlas platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

3. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány automatizovaně v rámci elektronické databáze, ale i manuálně v listinné podobě.

4. CK Mauthner bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka též třetím osobám za účelem poskytnutí sjednané služby (ubytovatelé, dopravní společnosti, delegáti, pojišťovna zajišťující cestovní pojištění, poskytovatelé dálničních služeb).

5. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předávány I třetím osobám pro účely stanovené zákonem (Policie ČR, soudy), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

6. Pokud je zájezd mimo země EU, i zde jsou do ubytovacího zařízení předány údaje v nezbytně nutném rozsahu.

7. Zákazník má právo požadovat od CK Mauthner přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

8. Zákazník má právo požadovat, aby CK Mauthner omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud

(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;

(iii) CK Mauthner již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo

(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK Mauthner převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Zákazník má právo požádat CK Mauthner o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Následující informace budou zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu:

(i) účel zpracování;

(ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává,

(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

(iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování

a vznést námitku proti tomuto zpracování;

(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

(vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Za poskytnutí informace je CK Mauthner oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu gdpr@ckmauthner.cz.

 

Oznámení Pověřence

CK Mauthner s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

Zpracování osobních údajů GDPR
CK Mauthner s.r.o. je správcem (v některých případech pouze zpracovatelem) osobních údajů.
 
Kontaktní adresa správce osobních údajů:
CK Mauthner s.r.o. se sídlem Michalská 430/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Telefon: +420 483 305 923, e-mail: office@ckmauthner.cz
CK Mauthner s.r.o., na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo Pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 
Kontaktní osoba a adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů:
CK Mauthner s.r.o., Lenka Špryslová, 8. března 20/12, 460 05 Liberec
telefon: +420 483 305 923, e-mail: gdpr@ckmauthner.cz

 
icoKal
icoKal
Pouze Last Minute
 
Novinky
 
 • Turistické pobyty v Rakousku do 10.ledna 2021
  10.12.2020
  Rakouská spolková vláda ohlásila hraniční kontroly a karanténu při vstupu z rizikových oblastí - Česká republika mezi ně v současnost patří.
  Více zde...
 • Férové storno podmínky
  10.12.2020
  Férové stornopoplatky u vybraných kapacit v Rakousku. Až 14 dní před nástupem na svoji zimní dovolenou můžete zrušit pobyt bez zaplacení stornopoplatku.
  Více zde...
 • Povinnost negativních testů COVID 19
  30.10.2020
  Více zde...
Další novinky
 
poptavka@ckmauthner.cz
+420 723 536 561
Vyplňte zde svůj e-mail a my Vás budeme informovat o všech novinkách a výrazných slevách.
Slevové karty

AKTUÁLNÍ SLEVOVÁ AKCE

 

RYCHLOST OBJEDNÁNÍ

Jako bonus pro klienty, kteří vědí co chtějí, nabízíme slevu za RYCHLÉ OBJEDNÁNÍ  ve výši 2% při uzavření smlouvy do 24 hod od odeslání objednávky.

Vybírejte z nabídky zájezdů: http://www.ckmauthner.cz/zima nebo nám napište na poptavka@ckmauthner.cz.

FIRST Moment při zakoupení pobytu a zaplacení zálohy 50%

Zimní sezóna:
5% sleva ze základní ceny (bez dokupovaných služeb) při zakoupení do 30.9. 3 % sleva ze základní ceny (bez dokupovaných služeb) při zakoupení do 31.10. Platí pro pobyty min. 5 nocí.

Letní sezóna:
5% sleva ze základní ceny (bez dokupovaných služeb) při zakoupení do 31.3. 3 % sleva ze základní ceny (bez dokupovaných služeb) při zakoupení do 31.5. Platí pro pobyty min. 5 nocí.

SKUPINOVÉ SLEVY

Každá 21 osoba pobyt a skipas zdarma (dle lyžařské oblasti)

ZAHAJOVÁNÍ SEZÓNY

5% sleva na všechny Skiopeningy.

FIRST MOMENT v zimní sezoně je možno využít 3% slevu při objednávkách do 30.10. běžného roku

Pro LAST MOMENT sledujte akční nabídky.

 

Poznávací zájezdy na září a říjen 2020
Intreraktivní mapa se zájezdy a ubytováním