Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem šířením KORONA viru (COVID-19) Vám zasíláme informace k poskytování zájezdů naší CK resp. jejich rušení či uplatňování reklamací spojených s komplikacemi během pobytu, popř. plnění pojistného.

 

Informace CK Mauthner s.r.o. k poskytovaným službám:

 

Stav, který může nastat před odjezdem (před zahájením čerpání služby ze strany klienta), tz. že pokud si objedná zájezd a dojde k situaci, která je popsána níže, tak může od zájezdu odstoupit, pokud jeho cílový pobyt je v destinaci, na níž se vztahuje karanténa (viz stanovisko MMR https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus)

"Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

 

 

Stav, po odjezdu (během čerpání služby ze strany klienta), tz. že již je na zájezdu a nastala situace, kterou nebylo možno činností CK ovlivnit.

Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:

a) nedostatky jsou zaviněny klientem nebo vyplývají z jednání klienta,

b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb,

c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci – např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. osvobozují CK od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění,

  1. došlo ke zpoždění přepravy; CK neodpovídá za škody, které mohou klientům vzniknout v důsledku zpoždění, bez ohledu na druh

 přepravy, ani nekompenzuje služby, které nebyly v důsledku zpoždění čerpány

 

Z pohledu plnění pojištění v případě využití pojištění prostřednictvím Union poisťovny a.s. přikládáme stanovisko pojišťovny.

Soubor ke stažení

 

Pro cesty do Rakouska doporučujeme sledovat:

- stránky Ministerstva zahraničí ČR:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

- oficiální stránky s informacemi rakouského ministerstva:

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html

 

 

Pavel Vích

Jednatel CK

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.