Storno resp. využití vratky storna zájezdu

Informace k nemožnosti využít zakoupené zájezdy

Stav ke dni 16. března 2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu v České republice a s ním souvisejícím zákazem cestování pro Čechy nebo cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR nad 90 dnů do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie, tak vzniká zákonný důvod pro klienty CK Mauthner odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy.


Odstoupení od smlouvy je nutno klientem realizovat písemně nebo e-mailem na adresu CK, s tím, že klient uvede:
a)  zda zaplacenou zálohu chce vrátit na svůj účet, nebo
b)  využije možnosti „uložení“ zálohy na jiný zájezd v budoucím období


Pokud využije možnost a) tak je nutno sdělit číslo účtu, na který má být záloha vrácena.
Pokud využije možnost b) tak není nutno sdělit konkrétní zájezd, pouze nám tuto skutečnost sdělí, následně mu bude vystaven dobropis ke stávající, již zaplacené faktuře s tím, že bude vystavena nová zálohová faktura. Již uhrazená částka se nebude vracet a zůstane na účtech CK Mauthner s.r.o.
 

Toto opatření se vztahuje pouze na zájezdy, které se měly uskutečnit od 12.3.2020 do 12.4.2020


Formulář ke zrušení zájezdu

Informace k nemožnosti využít zakoupené zájezdy
 

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.